Skip to main content

Aonad Luach ar Airgead


Aonad Luach ar Airgead


Déann aonad luach ar airgead an Seirbhís Iniúchóireachta an Rialtais Áitiúil (SIRÁ) stadair LAA ar oirbreacha údaráis áitiúil, chun cleachta is fearr a aithint agus feabhsúcháin nósanna imeachta, cleachtaí agus córais reatha a moladh agus éifeactacht agus éifeactúileacht costais a cur chun cinn.  Díríodh an obair seo ar stadair náisiúnta aon-ábharach a glacadh agus tuaraiscí a foilsiú orthu. Tá an aonad i bhfeidhm tuaraiscí dul chun cinn na udárás áitiúil maidir le moltaí an aonaid i staidéar náisiúnta á chur i gcíoch acu


Tuairiscí Luach ar Airgead

Bainisteoir Aonaid Luach ar Airgead:  Pat.Guiney@environ.ie

  • Príontáil

Foilseacháin agus Cáipéisí

Nuacht agus Óráidí

Reachtaiocht