Skip to main content

Aonad Luach ar Airgead


Aonad Luach ar Airgead


Díríodh obair luach ar airgead an Seirbhís Iniúchóireachta an Rialtais Áitiúil (SIRÁ) ar stadair náisiúnta aon-ábharach a glacadh agus tuaraiscí a foilsiú orthu. Tá an aonad i bhfeidhm tuaraiscí dul chun cinn na udárás áitiúil maidir le moltaí an aonaid i staidéar náisiúnta á chur i gcíoch acu.

Tuairiscí Luach ar Airgead

Bainisteoir Aonaid Luach ar Airgead:  Pat.Guiney@environ.ie

  • Príontáil

Foilseacháin agus Cáipéisí

Nuacht agus Óráidí

Reachtaiocht