Skip to main content

Staidéir Áitiúla


Bailíonn gach leabharlann phoiblí ábhair faoi stair a contae nó a dúiche. Tá raon ollmhór ábhair ar fáil lena n-áirítear staireanna contae agus paróistí, léarscáileanna, grianghraif, líníochtaí, seantaifid agus nuachtáin. Beidh príomhbhailiúchán na staire áitiúla sa leabharlann chontae uaireanta. Táthar ag úsáid na teicneolaíochta freisin chun na seirbhísí seo a fheabhsú, rud a fhágann go mbíonn sé níos éasca ag úsáideoirí faisnéis spéisiúil ó bhailiúcháin áitiúla agus náisiúnta a aimsiú.

Is foinse staire áitiuil substaintiúil ar líne an láithreán gréasáin askaboutireland (nasc seachtrach) , forbartha ag An Chomhairle Leabharlanna agus maoinithe ag an Roinn seo, tairseach do láithreáin ghréasáin leabharlann poiblí agus teagmhálacha staidéar áitiúla, foinse d’ábhar áitiúil a thacaíonn le curaclam scoileanna agus geata do thacair shonraí stairiúla a bhfuil tábhacht náisiúnta ag baint leo. Mar shampla, tá roghadh de theidil stairiúla ar ábhar suime áitiúil agus náisiúnta iad, digitithe chun Bailiúchán Leabhar Digiteach a chruthú a bhfuil breis agus 300 teideal ann lena n-áirítear Statistical Surveys an Royal Dublin Society agus leabhair le léaráidí mar an Hibernian Atlas a tiomsaíodh i 1776. 


Cartlanna

Forálann Alt 80 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001 gur feidhm údaráis áitiúil é socruithe a dhéanamh do bhainistiú, cumhdach, cúram agus caomhnú taifead áitiúil agus cartlann áitiúla agus d’iniúchadh cartlann áitiúla ag an bpobal. Eisíodh treoirlínte mionsonraithe d’údaráis áitiúla ar bhunú agus ar fhorbairt seirbhísí cartlann de chuid na n-údarás áitiúil i Nollaig 1996.  Cuidíonn an Roinn le húdaráis áitiúla chun iad a chumasú le seirbhísí cartlannaí cáilithe a fhruiliú agus cuireadh maoiniú ar fáil freisin maidir le costas cóiríocht ar cíos, d’fhonn cartlanna a phróiseáil. Tá suirbhé ar chartlanna agus ar thaifid na n-údarás áitiúil maoinithe agus comhordaithe ag an Roinn agus tá tuairisc foilsithe ag an Roinn faoin suirbhé. Leagtar straitéis amach sa tuairisc freisin le haghaidh seirbhísí áitiúla cartlainne a fhorbairt. Tá maoiniúchán curtha ar fáil ag an Roinn d’Údarás Áitiúla freisin le cóiríocht a fháil ar cíos chun cartlanna a phróiseáil agus cartlannaithe a fhostú. Tá formhór na n-údarás áitiúil taréis seirbhísí cartlainne áitiúil a bhunú cheana, nó tá siad á bhforbairt.

 

Naisc

  • Príontáil

Foilseacháin agus Cáipéisí

Nuacht agus Óráidí

Reachtaiocht