Skip to main content

INTERREG IVA


Clár Oibriúcháin INTERREG IVA 2007 – 2013


Is ionann an Clár Trasteorann Críche Comhoibriú 2007 – 2013 (INTERREG IVA) agus Clár do Chistí Struchtúracha a fhaigheann tacaíocht ón Aontas Eorpach agus a bhfuil sé mar aidhm leis comhtháthú críochach níos fearr a chur chun cinn.  Tá an clár seo tagtha in áit na gclár INTERREG 1991 – 2006.  Tar éis don Aontas Eorpach ath-shainmhíniú  a dhéanamh ar theorainneacha muirí,  is iad  Iarthar na hAlban, Tuaisceart Éireann agus Réigiún Teorann na hÉireann atá san áireamh i gclár  INTERREG IVA.  Oibreoidh an clár le dul i ngleic le fadhbanna sóisialta agus eacnamaíochta atá níos measa mar gheall ar theorainneacha muirí agus teorainneacha talún agus le comhtháthú críochach níos fearr a chur chun cinn.

Is é an Foras um Chláir Speisialta An AE (nasc seachtrach) an tÚdarás Bainistíochta don chlár a bunaíodh faoi théarmaí Chomhaontú Bhéal Feirste/Comhaontú Aoine an Chéasta.

Leithdháileadh maoiniú os cionn 256m euro ar an gclár foriomlán. Tá an clár roinnte ina dhá phríomhthosaíocht. Is iad sin:

  • Comhoibriú chun réigiún na teorann a bheith níos rathúla
  • Comhoibriú chun réigiún an Chláir a bheith inbhuanaithe


Soláthraíonn an Roinn seo maoiniú faoi Théama Forbartha Tuaithe 2.1B le fócas ar leith ar fheabhas a chur ar leas socheacnamaíoch na bpobal tuaithe trí chomhoibriú ar fud an cheantair incháilithe agus faoi Chomhshaol Téama 2.2A a bhfuil sé mar aidhm leis feabhas a chur ar rochtain ar sheirbhísí chun caighdeán na beatha a fheabhsú dóibh siúd atá ina gcónaí sa cheantar incháilithe.


Déan Teagmháil Linn


Teileafón:  +353 (0) 1 888 2710

  • Príontáil

Foilseacháin agus Cáipéisí

Nuacht agus Óráidí

Reachtaiocht