Skip to main content

Suímh Idirlín Eorpacha


SOLVIT


Is éard atá in Solvit ná líonra neamhfhoirmiuil le fadhbanna a réiteach, a sheol an Coimisiún Eorpach in 2002. Tá Ionaid SOLVIT i riaracháin phoiblí gach ceann de 25 Bhallstáit an AE agus i dtíortha an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (An Íoslainn, an Iorua, agus Lichtinstéin). Le haghaidh faisnéise breise agus mionsonraí teagmhála d’Ionad SOLVIT na hÉireann, cliceáil ar an nasc thíos.

Suíomh Idirlín SOLVIT (nasc seachtrach)


 
An Ostair


Roinn Talmhaíochta, Foraoiseachta, Comhshaoil agus Tíosaíochta Uisce (nasc seachtrach)
An Ostair – Gníomhaireacht Fheidearálach Comhshaoil (nasc seachtrach)
An Ostair – Ionad Taighde Seibersdorf (nasc seachtrach)

 

An Bheilg


Faisnéis Phléimeannaise na Beilge faoin gComhshaol (nasc seachtrach)


 
An Danmhairg


Aireacht Comhshaoil agus Fuinnimh (nasc seachtrach)
Gníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (nasc seachtrach)

Foras Náisiúnta Taighde don Chomhshaol (nasc seachtrach)


 
Parlaimint na hEorpa


Parlaimint na hEorpa (nasc seachtrach)
EUROPA (nasc seachtrach)
Cordis (nasc seachtrach)
Toscaireacht an Choimisiúin Eorpaigh do na Stáit Aontaithe (nasc seachtrach)
EURO (nasc seachtrach)
An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil (nasc seachtrach)
An Banc Eorpach Infheistíochta (nasc seachtrach)
An Institiúid Eorpach Airgeadaíochta (Nasc seachtrach)
Comhairle an Aontais Eorpaigh (nasc seachtrach)
Cúirt Bhreithiúnais (nasc seachtrach)
Cúirt Iniúchóirí (nasc seachtrach)


 
An Fhionlainn


Riarachán Comhshaoil – Béarla (nasc seachtrach)
Riarachán Comhshaoil – Fionlainnis (nasc seachtrach)


 
An Ghearmáin


Aireacht Fheidearálach Comhshaoil (nasc seachtrach)
Gníomhaireacht Fheidearálach Comhshaoil (nasc seachtrach)
FZI (Ionad Taighde don Ríomheolaíocht) (nasc seachtrach)


 
An Iodáil


Gníomhaireacht Naisiúnta um Theicneolaíocht Nua, Fuinneamh agus an Chomhshaol (nasc seachtrach)

 

An Ísiltír


Foras Idirnáisiúnta Sláinte Poiblí agus an Chomhshaoil (nasc seachtrach)


 
Tuaisceart Éireann


Roinn Comhshaoil (nasc seachtrach)
Seirbhís Comhshaoil agus Oidhreachta (nasc seachtrach)


 
 An Iorua


Aireacht Comhshaoil (nasc seachtrach) 

 

An Pholainn


Aireacht um Chaomhnú Comhshaoil, Acmhainní Nádúrtha (nasc seachtrach)


 
An tSualainn


Gníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (nasc seachtrach)


 
Ríocht Aontaithe


Roinn Comhshaoil (nasc seachtrach)
Gníomhaireacht Comhshaoil Shasana agus na Breataine Bige (nasc seachtrach)
Comhairle Naisiúnta Taighde don Chomhshaol (nasc seachtrach)
Comhairle na Breataine-na hÉireann (nasc seachtrach)

 

  • Príontáil