Skip to main content

Scéim Liúntais Mhorgáiste


Féadfaidh go gcáileodh tionóntaí nó tionónta ceannaitheoir tí de chuid an údaráis áitiúil atá ag tabhairt a dteach láithreach ar ais don údarás áitiúil agus ag tógáil amach morgáiste de 38,092 euro ar a laghad chun teach a cheannach nó a chur á thógáil, le haghaidh liúntais mhorgáiste. Tá an liúntas ar fáil freisin ag tionóntaí áirithe ó chomhlachais tithíochta deonacha. Is liúntas suas le  11,450 euro é an liúntas morgáiste a íoctar ar bhun laghdaithe thar 5 bliana agus tá sé ceaptha an t-aistriú ó chíos go morgáiste a éascú. Íoctar an liúntas díreach leis an iasachtóir morgáiste sa chaoi go laghdaítear aisíocaíochtaí morgáiste an tairbhí le méid an fhóirdheontais.