Skip to main content

Deontais a bhaineann le Cursaí Fuinnimh


Ní fheidhmíonn an Roinn scéimeanna deontais atá bainteach le fuinneamh do theaghlaigh aonair. Is é Fuinneamh Inmharthana Éireann (nasc seachtrach) a fheidhmíonn scéimeanna den chineál seo mar “Scéim na dTithe Glasa”.