Skip to main content

WEEE


Is oth linn nach bhfuil an leagan Gaeilge den leathnach seo le fáil faoi láthair. Le do thoil bain usáid as an nasc Béarla chun an leagan Béarla den leathnach seo a fháil. Tá ár bpolasaí maidir le Gaeilge le fáil i Scéim na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

  • Príontáil