Skip to main content

Polasaí i ndáil le sonraisc a íoc


Polasaí na Roinne dár soláthraithe agus dár soláthraithe féideartha ar fad i ndáil le sonraisc a íoc

Tá cinneadh déanta ag an Rialtas an tréimhse íocaíochta ó Ranna lárnacha Rialtais a laghdú ó 30 lá go dtí 15 lá den fhéilire. Beidh éifeacht ag an ngealltanas seo i ndáil le sonraisc bhailí a fuarthas ar nó i ndiaidh 15 Meitheamh 2009. Maidir le haon íocaíochtaí arna ndéanamh tar éis 30 lá, íocaíochtaí déanacha is ea iad agus beidh ús á thabhú ina leith dá réir fós (do shuimeanna sonrasc os cionn 5 euro).

Ar aon dul leis na gealltanais seo, tá polasaí ullmhaithe ag an Roinn, i ndáil le sonraisc a íoc lena soláthraithe. Tá an fhaisnéis seo ar fáil ar shuíomh idirlín na Roinne i nGaeilge agus i mBéarla.

Polasaí i ndáil le sonraisc a íoc  (doc, 200kb)

  • Príontáil

Foilseacháin agus Cáipéisí