Skip to main content

Cás a Thabhairt Ar Aghaidh faoi Rialacháin


Faoin Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 1992 Rialacháin (Torann) 1994, féadfaidh aon duine aonair, nó údarás áitiúil, gearán a dhéanamh leis an gCúirt Dúiche agus Ordú a lorg chun deighleáil leis an núis torainn i.e. torann chomh hard, chomh leanúnach, chomh minic nó chomh fada sin nó chomh hard sin nó tráthanna gur cúis réasúnach crá é ag duine.

Ar dtús caithfidh an gearánaí fógra a thabhairt don duine faoi ndear an torann go bhfuil sé i gceist gearán foirmiúil a dhéanamh leis an gCúirt Dúiche agus ansin caithfidh sé/sí fórgra a sheirbheáil ar an gciontóir líomhnaithe go bhfuil gearán á dhéanamh 7 lá ar a laghad roimh ghearán á dhéanamh leis an gCúirt. Éisteoidh an Chúirt Dúiche dhá thaobh gearáin agus i gcás gp ndéanann sí cinneadh i bhfábhar gearánaí féadfaidh sí ordú don duine nó don chomhlacht faoi ndear an torann é a laghdú go leibhéal sonraithe, é a theorannú e.g. d’amanna sonraithe, nó é a stopadh ar fad.