Skip to main content

Ciste Comhpháirtíochta Comhshaoil


Cuireann an Ciste Áitiúil Chomhpháirtíocht Comhshaoil Chlár 21 forbairt follúnach chun cinn trí cúnamh a thabhairt do thionscnaimh beaga comhshaoil atá dírithe go háitiúil agus atá gan sochar. Cuireadh 400,000 euro ar fáil ag an Roinn seo i 2013 do 669 tionscnaimh thart timpeall na tire, faoin scéim seo.Cuireadh an méid céanna airgead ar fáil trí na húdaráis áitiúla.

Tugadh tacaíocht d’éagsúlacht leathan de thionscnamh agus scéimeanna faoin Chiste seo i rith na blianta roimh ré, gáirdíni pobail, cuibhrinn agus scéimeanna múirín, córais bailiúcháin báisteach, tionscnaimh oideachasúil agus taispeántais ar an gcomhshaol, san áireamh. Tá liosta de na tionscnaimh a tugadh airgead dóibh ón gciste ar fáil ag na nasc seo:  2013 Successful Local Agenda 21 Projects (pdf, 1,122kb)2012 Successful Local Agenda 21 Projects (doc, 229kb)

 
 

Conas iarratas a dhéanamh


Déantar fógraíocht ar an bpróiseas iarratas gach bliain sna páipéir náisiúnta agus áitiúla. Tá tuileadh eolas ar fáil ón  Environment Awareness/Education Officer of your local authority (pdf, 75kb).   Tá foirm iarratas ar fáil thíos: 


Ba cheart na foirmeach iarrtais comhlánaithe a sheoladh ar ais chuig an t-údaras áitiúil ábhartha roimh 5pm, 30 Meitheamh 2014 ar a dhéanaí.

Tabhair faoi deara: Fadú ar iarratais a fháil: 17.00, dé Luan 7ú Iúil, 2014

Tabhair faoi deara é do thoil beidh 50% an cistiúcháin a thabhairt ag an tús go dtí iarratasóirí rathúla . Beidh an cistiúcháin atá fágtha a íoc nuair a bheidh an tionscadal iomlán agus go mbeadh "tuarascáil  críochnú"  ar aischurtha chuig an Údarás Áitiúil ábhartha.


 

Eolas Ginearálta

 

Le h’aghaidh eolas ginearálta a fháil ar an gCiste, is féidir dul i dteagmháil le:

Donal Hourigan 
An Rannóg Feasachta Comhshaoil
Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil
Bóthair an Bhaile Nua
Loch Garman

Teil: +353 (0)53 911 7321
Rphost: awareness@environ.ie

 

  • Príontáil

Foilseacháin agus Cáipéisí

Nuacht agus Óráidí

Reachtaiocht